اطلاعیه اول

توضیحات اطلاعیه اول

***قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی***

دانشجویان عزیز، لطفا جهت ثبت اطلاعات مربوط به کارت واکسیناسیون کووید۱۹ فرم ذیل را تکمیل نمائید:

فرم-اطلاعات-واکسیناسیون-دانشجویان/https://bkatu.ac.ir/fa-IR/DouranPortal/9248/page

ضمنا جهت دریافت لینک کارت واکسیناسیون به سامانه سلامت به نشانی https://vcr.salamat.gov.ir/fa مراجعه نمایید.