اطلاعیه دوم

توضیحات اطلاعیه دوم

ارزیابی تجربه های آموزش غیرحضوری شبکه ای در دوره همه گیری بیماری کووید 19 

با توجه به همه گیری بیماری کووید19 طی بیست ماه گذشته و ضرورت استمرار آموزش در کشور، تجربۀ جدیدی در حوزه آموزش عالی کشور شکل گرفته است. استفاده از نتایج این تجربه می تواند باعث بهبود روش ­های آموزش در دانشگاه­ها و ارتقای برنامه­ ریزی در وزارت علوم شود. این پرسش­نامه با هدف گردآوری اطلاعاتی درباه این تجربه ­ها تنظیم شده است.

ضمن آرزوی تندرستی برای شما آینده­ سازان میهن اسلامی­­مان، خواهشمندیم با پاسخ دقیق به پرسش­های زیر، خود را در ارزیابی علمی این تجربۀ ملی شریک سازید؛ چراکه نتایج این پرسش­نامه در ارائۀ تصویری دقیق از این پدیده بسیار اثرگذارخواهد بود.

برای پاسخگویی به پرسشنامه ویژه دانشجویان از طریق وبگاه وزارت و در صفحه به نشانی https://nezarat.msrt.ir/fa/page/2095 اقدام نمایید.