اطلاعیه دوم

توضیحات اطلاعیه دوم

*** قابل توجه دنشجویان عزیز***

دانشگاه با توجه به آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان، اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد برای نیمسال اول سال تحصیلی 1402-1401می نماید. 

جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک نمایید.